Search

Barry Callebaut AG

Затворен

1,408 -1.88

Преглед

Промяна на цената на акция

24 ч

Текуща

Минимум

1407

Максимум

1412

Препоръки

By TipRanks

Препоръки

Купи

12-месечна прогноза

+5.93 upside

Настроения в новините

By Acuity

50%

50%

Barry Callebaut AG Графика

Свързани новини

27.03.2024 г., 15:10 ч. UTC

Топ новини

Shoppers on the Hunt for Affordable Easter Eggs as Outlook for Chocolate Makers Sours -- Talking Markets

Barry Callebaut AG Прогноза

Ценова цел

By TipRanks

5.93% нагоре

12-месечна прогноза

Среден 2,089 CHF  5.93%

Висок 2,200 CHF

Нисък 2,000 CHF

Според 4 анализатори от Wall Street, предложили 12-месечна ценова цел за Barry Callebaut AG през последните три месеца.

Консенсусна оценка

By TipRanks

Купи

4 ratings

2

Купи

2

Задържане

0

Продай

Настроение

By Acuity

Настроения в новините

Neutral

Волатилност

Под средното

Обем новини (RCV)

Над средното