JPM

204.76

-1.3%↓

V

265.94

+1.29%↑

BRKB

424.09

+1.35%↑

MA

439.75

+0.76%↑

BAC

41.59

-0.69%↓

JPM

204.76

-1.3%↓

V

265.94

+1.29%↑

BRKB

424.09

+1.35%↑

MA

439.75

+0.76%↑

BAC

41.59

-0.69%↓

JPM

204.76

-1.3%↓

V

265.94

+1.29%↑

BRKB

424.09

+1.35%↑

MA

439.75

+0.76%↑

BAC

41.59

-0.69%↓

JPM

204.76

-1.3%↓

V

265.94

+1.29%↑

BRKB

424.09

+1.35%↑

MA

439.75

+0.76%↑

BAC

41.59

-0.69%↓

JPM

204.76

-1.3%↓

V

265.94

+1.29%↑

BRKB

424.09

+1.35%↑

MA

439.75

+0.76%↑

BAC

41.59

-0.69%↓

Search

BRP Group Inc (Class A)

Отворен

Сектор Финансови

32.62 0.9

Преглед

Промяна на цената на акция

24 ч

Текуща

Минимум

32.38

Максимум

32.67

Дивиденти

By Dow Jones

Следващи печалби

7.08.2024 г.

Настроения в новините

By Acuity

50%

50%

133 / 452 Класиране в Finance

BRP Group Inc (Class A) Графика

Сравнение с други в отрасъла

Ценова промяна

BRP Group Inc (Class A) Прогноза

Настроение

By Acuity

133 / 452 Класиране в Финансови

Настроения в новините

Neutral

Волатилност

Под средното

Обем новини (RCV)

Под средното