Search

Astellas Pharma Inc

Затворен

1,654 -0.6

Преглед

Промяна на цената на акция

24 ч

Текуща

Минимум

1652

Максимум

1656

Ключови измерители

By Trading Economics

Приходи

16B

15B

Продажби

-49B

373B

P/E

Средно за сектора

80.468

EPS

4.33

Марж на печалбата

3.44

EBITDA

31B

66B

Дивиденти

By Dow Jones

Следващи печалби

1.08.2024 г.

Следваща дата на екс-дивидент

26.09.2024 г.

Пазарни показатели

By TradingEconomics

Пазарна капитализация

-3.6B

2.8T

Предишно отваряне

1654.6

Предишно затваряне

1654

Настроения в новините

By Acuity

50%

50%

Astellas Pharma Inc Графика

Свързани новини

1.05.2024 г., 16:54 ч. UTC

Значими двигатели на пазара

Poseida Therapeutics Shares Rise 18% After Licensing Deal With Xyphos Biosciences

7.08.2023 г., 14:26 ч. UTC

Значими двигатели на пазара

Poseida Therapeutics Shares Leap on Astellas Investments

28.08.2023 г., 05:18 ч. UTC

Придобивния, сливания и поглъщания

Novartis: Mycamine Is Antifungal Treatment

28.08.2023 г., 05:16 ч. UTC

Придобивния, сливания и поглъщания

Novartis: Sandoz Completes Acquisition of Mycamine Brand From Astellas

Astellas Pharma Inc Прогноза

Настроение

By Acuity

Настроения в новините

Neutral

Волатилност

Под средното

Обем новини (RCV)

Под средното

Финанси

Продажбени и админисративни разходи

Оперативни разходи

Печалба преди облагане с данъци

Продажби

Разходи за продажби

Брутна печалба от продажби

EBITDA

Оперативна печалба

$

Относно Astellas Pharma Inc

Astellas Pharma Inc is a Japan-based company mainly engaged in the research, development, manufacture and sales of pharmaceutical products. The Company mainly operates Pharmaceutical Products business segment. The main products include XTANDI, BETANIS, MIRABETRIC, BETMIGA and new products ZOSPATA, EVERENZO and ENHOLTUMAB VEDOTIN, among others.