Search

Asahi Kasei Corp

Затворен

1,049 -1.96

Преглед

Промяна на цената на акция

24 ч

Текуща

Минимум

1049

Максимум

1052

Ключови измерители

By Trading Economics

Приходи

6.5B

28B

Продажби

-622M

718B

EPS

16.94

Марж на печалбата

3.86

EBITDA

9.6B

89B

Дивиденти

By Dow Jones

Следващи печалби

31.07.2024 г.

Следваща дата на екс-дивидент

26.09.2024 г.

Пазарни показатели

By TradingEconomics

Пазарна капитализация

-7.6B

1.4T

Предишно отваряне

1050.96

Предишно затваряне

1049

Настроения в новините

By Acuity

62%

38%

Asahi Kasei Corp Графика

Свързани новини

28.05.2024 г., 08:37 ч. UTC

Придобивния, сливания и поглъщания

Asahi Kasei Makes $1.1 Billion Bid For Swedish Calliditas Therapeutics -- Update

28.05.2024 г., 07:17 ч. UTC

Придобивния, сливания и поглъщания

Calliditas Therapeutics Gets $1.1 Billion Takeover Bid From Asahi Kasei

Asahi Kasei Corp Прогноза

Настроение

By Acuity

Настроения в новините

Мечи доказателства

Волатилност

Под средното

Обем новини (RCV)

Над средното

Финанси

Продажбени и админисративни разходи

Оперативни разходи

Печалба преди облагане с данъци

Продажби

Разходи за продажби

Брутна печалба от продажби

Разходи за лихви по дълг

EBITDA

Оперативна печалба

$

Относно Asahi Kasei Corp

ASAHI KASEI CORPORATION is mainly engaged in material business, housing business and others. The Company operates in three business segments. The Materials segment includes fiber business, including capra fiber, polyurethane fiber, nonwoven fabric, nylon 66 fiber, chemical business, including petrochemicals, high performance polymer, high performance materials and consumer goods, separators for lithium secondary batteries, separators for lead storage batteries, mixed signal LSI and other electronic businesses. The Housing segment includes housing business, such as construction contracting, real estate, renovation, and other housing related businesses, and the building materials business, including lightweight aerated concrete, heat insulation materials, foundation piles, structural materials. The Healthcare segment consists of pharmaceuticals such as medical drugs and diagnostics, medical business and critical care business. It also includes engineering, staffing business and others.