Search

Asahi Group Holdings Ltd

Затворен

5,745 -0.57

Преглед

Промяна на цената на акция

24 ч

Текуща

Минимум

5741

Максимум

5752

Ключови измерители

By Trading Economics

Приходи

-7.2B

24B

Продажби

-129B

617B

P/E

Средно за сектора

15.663

EPS

47.03

Марж на печалбата

3.865

EBITDA

-18B

76B

Дивиденти

By Dow Jones

Следващи печалби

7.08.2024 г.

Следваща дата на дивидент

30.08.2024 г.

Пазарни показатели

By TradingEconomics

Пазарна капитализация

-43B

2.8T

Предишно отваряне

5745.57

Предишно затваряне

5745

Настроения в новините

By Acuity

48%

52%

Asahi Group Holdings Ltd Графика

Свързани новини

5.01.2024 г., 18:37 ч. UTC

Придобивния, сливания и поглъщания

Asahi to Start Brewing Beer in the U.S.

Asahi Group Holdings Ltd Прогноза

Настроение

By Acuity

Настроения в новините

Бичи доказателства

Волатилност

Под средното

Обем новини (RCV)

Над средното

Финанси

Продажбени и админисративни разходи

Оперативни разходи

Печалба преди облагане с данъци

Продажби

Разходи за продажби

Брутна печалба от продажби

EBITDA

Оперативна печалба

$

Относно Asahi Group Holdings Ltd

Asahi Group Holdings, Ltd. is a Japan-based holding company principally engaged in the manufacture and sale of liquors, beverages and food in Japan and overseas markets. The Company operates in five business segments. Alcoholic Beverage segment is involved in the manufacture and sale of alcoholic beverages, such as beer, low-malt beer, shochu and whiskey, as well as the restaurant business and the wholesale business. Beverage segment is involved in the manufacture and sale of soft drinks. Food segment is involved in the manufacture and sale of food and medicine. International segment is involved in the manufacture and sale of beer and other liquor products, as well as soft drinks. Others segment is engaged in the logistics business.